Nu heter företaget CW Eriksson AB.

Verksamheten i företaget förändrades och då var det också naturligt att byta namn på företaget.