Snöskottning på tak är förenat med stora risker och ska alltid utföras av fackmän med rätt utrustning och utbildning.
Vår personal på CW Eriksson Plåtslageri är utbildade och licensierade enligt SKOTTA SÄKERT. Licensieringen garanterar att de har rätt kompetens, utrustning och försäkringar för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.

logo_skotta_sc3a4kert-1209191-e1348428770181

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Med hjälp av ett utbildningsprogram och licensieringskrav tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen.